Close

14 oktober 2016

Strategy & hololens – fun & facts

PwC presenteerde de resultaten van de Nederlandse Entertainment & Media Outlook 2016-2020. Op uitnodiging van #clubcaas mocht ik vorige week als lid hierbij aanwezig zijn. Tijdens verschillende presentaties werd ik meegenomen in de bijzondere en speciale wereld van de alsmaar verdere digitalisering op het gebied van entertainment en media. Dit werd ondersteund met data uit de sector en PwC had hiervoor prognoses berekend voor de komende jaren. Welke innovaties moeten wij in de gaten houden? En welke waarschijnlijk gaan omvallen?

Na afloop was het mogelijk om met verschillende PwC partners kennis en ervaring uit te wisselen. Hierdoor kon je cases uit de praktijk voorleggen waarop de PwC partners een goed advies konden geven.

Dat maakt het ontzettend interessant. Het leren van deze presentaties en gesprekken. Het filteren van de juiste informatie. Om dit uiteindelijk toe te passen in onze eigen bedrijfsvoering en dienstverlening richting klanten. Hierdoor kan onze onderneming innovatief blijven. Als klanten vragen stellen over nieuwe technieken, dan kan ik de klanten correct informeren.

De veranderingen in de sector gaan ontzettend snel en zijn goed waarneembaar. Daardoor is het goed om hier bovenop te zitten en de trends te volgen. PwC heeft dit uiterst goed in kaart gebracht. Zij werken nauw samen met het bedrijfsleven om deze cijfers goed in kaart te brengen. Diverse bronnen worden door PwC geanalyseerd en samengebracht in de PwC Outlook.

Al deze informatie is voor ondernemers waardevol. Met de volgende presentatie kan ik iedereen aanbevelen om hierbij aanwezig te zijn. Het helpt je verder denken en het maakt je onderneming sterker. Het was uiterst waardevol om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Dit is een gastblog van #clubcaas-lid Martijn de Vries van MediaMere – www.mediamere.com