Close

2 februari 2017

7 belangrijke punten bij het laten ontwikkelen van apps

Checkpoint 1 | Creëer een heldere doelstelling

Als je deze checklist leest is de kans groot dat je al een idee hebt van de app die je wilt laten ontwikkelen. Maar vergeet niet de belangrijkste vraag te beantwoorden: ‘Waarom wil ik een app?’. Schrijf de antwoorden op en bespreek deze later met verschillende appontwikkelaars.
Een goede appontwikkelaar met verstand van zowel bedrijfsprocessen als de nieuwste ontwikkeltechnieken kan dan meedenken over de juiste oplossing.
Wil je medewerkers ondersteunen bij een bepaalde taak? Wil je medewerkers voorzien van relevante informatie? Of wil je klanten een omgeving bieden waarin ze alle bestellingen en gegevens kunnen zien?
Regelmatig zijn er klanten die bij ons komen met de vraag op we een mobiele app kunnen ontwikkelen, maar waarbij we er tijdens het uitwerken van de vraag ‘waarom wilt u een app’ gezamenlijk achter komen dat een webapplicatie (ook wel web-app genoemd) een betere oplossing is.
Beantwoord daarnaast ook de vraag ‘Wat moet de app mij opleveren?’. Allereerst om helder te krijgen wat het onderliggende doel is van de app. Probeer dit ook meetbaar te maken, zodat je direct een businesscase voor je app creëert. In een businesscase weeg je de kosten tegen de baten af.

Het belangrijkste blijft dat je een potentiële appontwikkelaar vanaf het begin mee laat denken. Zij hebben al vaker met het bijltje gehakt en hebben daardoor vaak waardevolle ideeën!

Checkpoint 2 | Prioriteer de doelen

Als je na het volgen van stap 1 meerdere doelen op papier hebt staan, dan is het verstandig om deze doelstellingen te prioriteren. Zo kan er later in het project snel besloten worden welke functies als eerste gebouwd moeten worden. Het is namelijk niet verstandig om bij de eerste versie van een app al direct op alle doelen te focussen. Een betere werkwijze is om de app stap voor stap uit te breiden met continu de focus op één doel.
Het is handig om te werken met een Minimal Viable Product (MVP). Zoals de naam al zegt is een MVP de versie van een app waarin precies genoeg functies zitten die de app bruikbaar, en dus waardevol, maken. Of met andere woorden: een versie waarbij precies genoeg functies zijn ontwikkeld om één van de doelen te realiseren. Dit heeft als grote voordeel dat je relatief snel gebruik kunt maken van je app om in ieder geval een van je doelen te realiseren.
Daarnaast weet je door feedback van de gebruikers heel snel wat ze van jouw app vinden. De feedback die je dus op de MVP-versie ontvangt, kan direct gebruikt worden bij de ontwikkeling van versie 2. In de tweede versie verbeter je vaak een aantal functies uit je MVP-versie en voeg je nieuwe functies toe die weer bijdragen aan de tweede doelstelling.

Checkpoint 3 | Stel een realistisch budget vast

Je laat niet iedere dag een app ontwikkelen; er komt vaak een forse investering bij kijken. Daarom moet je goed nadenken over je budget. Er zijn vele manieren om een budget vast te stellen, maar persoonlijk ga ik altijd graag uit van de resultaten. Daarom beschrijf ik hieronder hoe je op basis van opbrengsten een budget kunt vaststellen.
Bekijk je antwoorden op de vragen van stap 1 en beredeneer vervolgens wat het voor jou waard zou zijn om die doelen te bereiken. Reken bijvoorbeeld uit hoeveel kosten je met de app maandelijks gaat besparen of hoeveel extra omzet de app gaat opleveren. Vermenigvuldig die besparing of omzetstijging met een realistische terugverdientijd, bijvoorbeeld 18 maanden, en je weet wat voor jouw bedrijf en realistisch budget is voor de app.
In de meeste gevallen geeft de bovenstaande formule een redelijk beeld van de waarde van een mobiele app. Maar houd daarnaast rekening met de volgende categorieën:

Wees dus wel realistisch bij het bepalen van een budget. Voor slechts een paar duizend euro kan er geen serieuze app ontwikkeld worden.

Checkpoint 4 | Vraag meerdere offertes op

Het is verstandig om meerdere offertes op te vragen bij de ontwikkeling van een mobiele app. Deze offertes geven meestal een goede indicatie van een realistische investering. Ik zeg bewust ‘meestal’, omdat de offertes ook ver uit elkaar kunnen liggen.
Het komt geregeld voor dat er voor dezelfde app zowel offertes van €30.000 als offertes van €10.000 worden uitgebracht. Ga in een dergelijk geval altijd in gesprek met beide partijen. Mijn advies: ga eerst in gesprek met de duurste partij. Zij offreren niet voor niets een dergelijk bedrag. Achterhaal in het gesprek wat de onderbouwing is en waar de zwaartepunten volgens deze partij liggen. Bespreek daarbij ook alle voorwaardes die gelden.
Zelf geven wij altijd een tevredenheidsgarantie. Dit houdt in dat wij alle functies die in de offerte zijn genoemd realiseren, ook als dit meer ontwikkeluren kost dan van tevoren werd ingeschat. Maar er zijn ook veel ontwikkelaars die aangeven dat wanneer gedurende de ontwikkeling blijkt dat er toch meer uren nodig zijn, deze extra gefactureerd worden.
Kortom, vergelijk meerdere offertes goed en bespreek de verschillen met de ontwikkelaars. Let daarbij niet alleen op de kosten, want goedkoop kan ook in de appwereld duurkoop blijken. Nadat je meerdere gesprekken hebt gevoerd kun je vaak zelf goed inschatten welke partij het beste aansluit bij jou en jouw wensen. Wil je helemaal zekerheid hebben, dan kun je een onafhankelijke specialist betrekken bij de keuze van een leverancier. Ook wij worden weleens gevraagd om te adviseren bij de selectie van een ontwikkelaar.

Checkpoint 5 | Denk na over de toekomst

Een app wordt vaak voor meerdere jaren ontwikkeld. Denk bij de start van de appontwikkeling dus meerdere jaren vooruit. Hierdoor kan er bij het ontwikkelen van de eerste versie alvast rekening gehouden worden met mogelijke uitbreidingen in de toekomst. Dit kan later veel kosten schelen.
Stel jezelf de vraag: ‘Welke processen of werkzaamheden zie ik het liefst binnen een paar jaar ondersteund of overgenomen worden door apps?’. Bespreek dit ‘ideale plaatje’ met de ontwikkelaars, zij kunnen vaak goed inschatten wat dat technisch voor consequenties heeft.
Daarnaast hebben ontwikkelaars zelf vaak een aantal suggesties voor de automatisering.

In de praktijk houdt het vooruitdenken vaak in dat een aantal functies direct meegenomen kan worden omdat deze technisch gezien niet ingewikkeld blijken te zijn. Daarnaast wordt het technische ontwerp vaak al voorbereid op toekomstige uitbreidingen. Dat scheelt vervolgens veel kosten wanneer je daadwerkelijk wilt gaan uitbreiden. Heel waardevol dus om hier even bij stil te staan!

Checkpoint 6 | Android vs. iOS

Tegenwoordig zijn er twee dominante mobiele besturingssystemen. Google domineert met Android de markt en Apple met zijn iOS. Een heel klein deel van de smartphones maakt nog gebruik van Windows-Phone, maar dit wordt steeds minder en is geen serieuze speler meer te noemen.
Bepaal eerst voor welke platformen jouw app beschikbaar moet zijn. Hier kom je achter door de vraag: ‘Welk platform gebruikt mijn doelgroep?’ te beantwoorden. In de meeste gevallen zal het antwoord zowel Android als iOS zijn. Maar er zijn ook situaties te bedenken waarbij een van de platformen voldoende is, zoals bij een interne app die alleen op iOS-bedrijfsapparaten wordt gebruikt.
Voorheen was het nodig om voor zowel Android als iOS een aparte app te ontwikkelen. Twee besturingssystemen, dus twee keer zoveel werk. Hoewel dat in sommige gevallen nog steeds de beste keus is, hebben ontwikkelaars tegenwoordig ook de mogelijkheid om een mobiele app ‘hybride’ te ontwikkelen. De app wordt dan ontwikkeld met behulp van een hybride ontwikkeltaal die op zowel Android- als iOS-apparaten te gebruiken is. Hier zitten voor- en nadelen aan. Hybride is over het algemeen voor bedrijfsapplicaties zeer geschikt, maar als er veel grafische uitdagingen in de app zitten is het soms verstandiger om toch twee ‘native’ apps te ontwikkelen, een aparte app voor iOS en een aparte app voor Android.

Bepaal in ieder geval voor welk platform jouw mobiele app beschikbaar moet zijn en bespreek vervolgens de ontwikkelopties (hybride vs. native) met de appontwikkelaars.

Checkpoint 7 | Champagne!

Uiteraard moet er een releasedatum worden gepland; de datum waarop de eerste versie van de app in gebruik kan worden genomen. Bepaal dus wanneer je gebruik wilt gaan maken van de app. Wees hierbij opnieuw realistisch, de ontwikkeling van maatwerk-apps kost veel tijd en hier is het veelgehoorde antwoord ‘het liefst gisteren’ helaas niet mogelijk. Houd zeker rekening met minimaal 6 tot 8 weken vanaf het moment dat de softwareontwikkelaar is gekozen.

Een datum prikken is niet alleen handig voor ontwikkelaars die hier het project op kunnen inplannen. Ook intern werkt het vaak motiverend wanneer medewerkers weten wanneer ze gebruik kunnen maken van een nieuwe app. Bijna altijd zijn medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe app, zij zullen uiteindelijk iedere dag met de app gaan werken. Een slimme appontwikkelaar communiceert daarom ook veel met medewerkers.

Stel dus een releasedatum vast en zorg voor champagne!

Dit is een gastblog van #clubcaas-lid Mike Ronday van Deckeron – www.deckeron.nl.